facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Gender Mainstreaming”

12 listopada 2012 r. od godz. 14.00 do 18.00 w auli multimedialnej w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbędzie się szkolenie pt. „Gender Mainstreaming”, którego głównym założeniem jest szerzenie wiedzy na temat równości płci. Spotkanie będzie dotyczyć m.in.: polityki równości płci, cech prawnie chronionych, zasad równości szans kobiet i mężczyzn, realizacji równości szans kobiet i mężczyzn w praktyce.


Liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem uczestnictwa jest telefoniczna rejestracja pod numerem telefonu: 32 359 22 15 lub drogą elektroniczną pod adresem: start@us.edu.pl.
 

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka na START” realizowanego przez Biuro Karier UŚ. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.start.us.edu.pl.

 
 

logo

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.