facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Excel w praktyce”

napis: Akademia Rozwoju Kariery

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w ramach Akademii Rozwoju Kariery organizuje szkolenie pt. „Excel w praktyce”, które odbędzie się 21 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00 w sali komputerowej na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach (ul. Bankowa 11, parter). Kurs, który poprowadzą specjaliści z firmy PwC, skierowany jest do studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • przygotowanie danych do pracy (usuwanie zbędnych odstępów, eksportowanie fragmentu tekstu),
  • przeszukiwanie baz danych w różnych zakładkach/obszarach,
  • definiowanie zakresów,
  • formatowanie warunkowe całych wierszy,
  • weryfikacja poprawności danych,
  • prezentacja wyników na bazie zadanych argumentów.
     

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Biura Karier UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.