facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „EURES – Mobilność – Młodość”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje szkolenie pt. „EURES – Mobilność – Młodość”, którego celem jest uświadomienie młodym ludziom, jakie możliwości daje europejski rynek pracy. Szkolenie poprowadzą doradcy EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się:

  • jakie prawa wynikają ze swobody przepływu pracowników?
  • czym zajmują się Europejskie Służby Zatrudnienia EURES?
  • jak i gdzie szukać pracy w innych krajach UE/ EOG (w tym również pracy sezonowej)?
  • co to jest CV EUROPASS?
  • jak przygotować się do wyjazdu do pracy za granicą?
  • gdzie szukać informacji o programach UE, promujących mobilność, skierowanych do młodych?

Szkolenie odbędzie się 25 kwietnia 2013 roku od godz. 10.00 do 11.30 w sali 415 w Akademickim Centrum Przedsiębiorczości Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14). Zapisy odbywają się telefonicznie pod numerem 32 359 20 32. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.