facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Elementy survivalu korporacyjnego”

27 stycznia 2016 r. w godz. od 10.00 do 15.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 133) odbędzie się szkolenie pt. „Elementy survivalu korporacyjnego”, które poprowadzą pracownicy firmy Capgemini.

Warsztaty mają na celu przede wszystkim zapoznanie studentów i absolwentów ze specyfiką pracy w korporacji. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się:

  • reguły komunikacyjne ułatwiające poruszanie się w firmie,
  • metody skutecznego zarządzania swoim wizerunkiem,
  • asertywność i zachowanie work-life balance.


Zapisy na szkolenie rozpoczynają się 20 stycznia i będą prowadzone telefonicznie pod numerem 32 359 19 82. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Biuro Karier UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.