facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Budowanie zespołu z wykorzystaniem potencjału grupowego”

11 sierpnia 2011 r. w godz. 10.00–14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbędzie się szkolenie pt. „Budowanie zespołu z wykorzystaniem potencjału grupowego”. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesami zachodzącymi w grupie (zawodowej, uczącej się, nieformalnej) i rolami, jakie odgrywają ich uczestnicy na co dzień.

Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady dynamiki grupy i zaprojektują scenariusz budowania efektywnego zespołu. Poprzez aktywne ćwiczenia i gry będą mogli określić własne, najczęściej przyjmowane role grupowe i dowiedzieć się, jaki potencjał niesie ze sobą konkretna rola grupowa. Będą także mieli możliwość podjęcia ról i zadań alternatywnych dla zwykle przyjmowanych w swoim życiu osobistym i zawodowym, a przez to pogłębiania wiedzy o sobie oraz uwrażliwienia na różnice indywidualne.

Organizatorem szkolenia jest Biuro Karier UŚ.


O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” w artykule pt. „Biuro karier UŚ zaprasza na wakacyjne szkolenia”. (10.08.2011)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.