facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Budowanie cech przywódczych”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje warsztaty pt. „Budowanie cech przywódczych”. Szkolenie odbędzie się 8 listopada 2011 roku o godz. 13.00 w sali nr 61 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie poprowadzi Julia Reguła z firmy Capgemini.

Tematyka warsztatów obejmuje takie zagadnienia, jak:

  • wypracowanie zestawu cech przywódczych,
  • powiązanie poszczególnych cech z zachowaniami i ich ewentualnymi konsekwencjami w relacjach z pracownikami,
  • ćwiczenie pozytywnych zachowań w budowaniu autorytetu, w relacji szef–pracownik (delegowanie zadania),
  • omówienie wyników zadania w kontekście doświadczeń uczestników.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zapisu pod numerem telefonu 32 359 20 32. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu udziału w szkoleniach Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dostępnego pod adresem: bk.us.edu.pl.  

Zapisy rozpoczynają 27 października 2011 roku. Ilość miejsc jest ograniczona, o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.