facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Autoprezentacja w biznesie”

15 listopada 2010 r. o godz. 11.00, w ramach wizyty studyjnej w firmie Capgemini przy ul. Granicznej 54, odbędzie się szkolenie pt. „Autoprezentacja w biznesie”. Organizatorem spotkania jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego.

Firma Capgemini jest jedną z największych na świecie firm świadczących usługi w zakresie konsultingu, technologii informatycznych i outsourcingu.

Business Process Outsourcing jest pierwszym i obecnie największym centrum outsourcingowym działającym na terenie Polski, świadczącym kompleksowe usługi w 28 różnych językach z zakresu: księgowości, finansów, operacji bankowych, obsługi klienta, zakupów, logistyki oraz marketingu. W biurach BPO w Krakowie i Katowicach zatrudnionych jest obecnie ponad 2100 pracowników.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zagadnienia: autoprezentacji w biznesie, aktywnej postawy podczas spotkania biznesowego, sposobów radzenia sobie ze stresem, mowy ciała podczas prezentacji, struktury efektywnej prezentacji.

Zapisy rozpoczynają się 4 listopada 2010 roku pod numerem telefonu (32) 359 20 32. Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu udziału w szkoleniach w Biurze Karier Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.