facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne”

6 lipca 2016 roku o godz. 9.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się szkolenie pt. „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne”, organizowane przez Biuro Karier UŚ w ramach projektu „Akademia Rozwoju Kariery 2016”. Warsztaty poprowadzi przedstawicielka firmy Capgemini Aleksandra Szpitun. Zajęcia adresowane są do studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Zakres tematyczny szkolenia obejmował będzie następujące zagadnienia:

  • sztuka pierwszego wrażenia, warstwa werbalna i niewerbalna wystąpienia, podstawowe źródła komunikacji i ich wpływ na udane wystąpienie,
  • komunikacja niewerbalna – dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy,
  • przygotowanie do wystąpienia (pewność siebie w wystąpieniach publicznych, spojrzenie na siebie z perspektywy odbiorcy, odnalezienie przyjemności w wystąpieniach publicznych, metody walki ze stresem),
  • autoprezentacja – ćwiczenia praktyczne.

Zapisy na warsztaty prowadzone są pod numerami telefonów: 32 359 19 82, 32 359 29 32.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.bk.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.