facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „AgilePM Foundation”

budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego

15 i 16 maja 2017 roku w godz. od 8.00 do 16.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, II p., sala nr 159) spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego SPIN-UŚ organizuje dwudniowe szkolenie z zarządzania projektami „AgilePM Foundation”, które jest akredytowane przez APM Group Ltd. Tematyka warsztatów obejmować będzie zarówno praktyki DSDM®, jak również zasady planowania i kontroli projektu, a także zapoznanie z krytycznymi czynnikami sukcesu, o których należy pamiętać, decydując się na zwinne zarządzenie. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące kwestie:

  • co to jest Agile i dlaczego używać DSDM,
  • filozofia, pryncypia i zmienne projektowe,
  • przygotowanie do sukcesu,
  • proces DSDM,
  • ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM,
  • produkty DSDM,
  • kluczowe praktyki DSDM,
  • planowanie i kontrola,
  • wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation.

 

Dla studentów Uniwersytetu Śląskiego SPIN-UŚ przygotował szkolenie w promocyjnej cenie, która wynosi 490 zł. Koszt egzaminu certyfikującego to 700 zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Karier.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.