facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie „Psychologia przedsiębiorczości – co to jest sukces i od czego zależy”

9 lipca 2013 r. o godz. 9.00 w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości działającym przy Uniwersytecie Śląskim (Katowice, ul. Bankowa 14) odbędzie się szkolenie pt. „Psychologia przedsiębiorczości – co to jest sukces i od czego zależy”. Podczas szkolenia uczestnicy omówią m.in. kwestie: osobowości ludzi przedsiębiorczych, planowania i określania celów, zasad skutecznego działania. Szkolenie poprowadzą Daniel Melerowicz i Magdalena Gacia.

Zapisy pod numerem telefonu: 32 359 20 32.

Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu udziału w szkoleniach Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który dostępny jest na stronie: www.bk.us.edu.pl/sites/all/files/bk/dl/BK_regulamin_szkolen.pdf.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.