facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora

budynek Wydziału Prawa i Administracji UŚ

Szkolenie pt. „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”, organizowane przez Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, działające przy Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”, odbywać się będzie w dniach 5 i 6 oraz 12 i 13 października 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.

Szkolenie umożliwi uczestnikom zapoznanie się z aspektami prawnymi dotyczącymi mediacji oraz zaawansowanymi technikami mediacyjnymi, a także pozwoli im rozwinąć kompetencje interpersonalne i ułatwi trafne znajdowanie źródeł konfliktów. Ponadto udział w kursie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę stałych mediatorów Prezesów sądów okręgowych prowadzoną na podstawie art. 157 d § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019 poz. 52).

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do 2 października 2019 roku. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1200 zł + 23% VAT. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz na Facebooku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.