facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie: obsługa Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Zdjęcie: laptop, dłonie osób wskazujących na ekran

6 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w auli nr 6 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się szkolenie z zakresu obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (tzw. JSA), który został wdrożony w całej Polsce i zastąpił dotychczas używany przez uczelnię system OSA. Kurs adresowany jest przede wszystkim do promotorów sprawdzających prace studentów i interpretujących wyniki skanowania antyplagiatowego oraz do pracowników dziekanatów odpowiedzialnych za wsparcie procesu dyplomowania.

Szkolenie poprowadzi instruktorka z Ośrodka Przetwarzania Informacji – instytucji odpowiedzialnej za opracowanie i działanie JSA. Udział w kursie jest bezpłatny. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną – e-mail: karol.sikora@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.