facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie nt. funkcjonowania WSZJK i KRK

Szkolenie nt. funkcjonowania Wewnętrznych Systemów Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) i Krajowych Ram Kwalifikacji odbędzie się 8 kwietnia 2013 r. o godz. 13.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Jest ono adresowane przede wszystkim dla nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy będą pracowali w ramach WSZJK, szczególnie w Wydziałowych Zespołach ds. Jakości Kształcenia i Kierunkowych Zespołach Zapewniania Jakości Kształcenia, a także będą brali udział w projektowaniu programów kształcenia. Spotkanie poprowadzi ks. dr Grzegorz Strzelczyk – ekspert w zakresie KRK i jakości kształcenia.

Podczas szkolenia wyjaśnione będą podstawowe pojęcia z zakresu KRK oraz przedstawiona zostanie praktyczna strona działania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia na wydziałach – m.in. cele poszczególnych działań, sposoby ich realizacji i dokumentowania.

Szkolenie organizowane i finansowane jest w ramach projektu UPGOW. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie udziału drogą elektroniczną do Biura ds. Jakości Kształcenia na adres e-mail przemyslaw.grzonka@us.edu.pl w terminie do 5 kwietnia 2013 r. Podczas szkolenia uczestnicy, jako beneficjenci projektu UPGOW, zostaną poproszeni o wypełnienie deklaracji uczestnictwa.

Jednocześnie informujemy, że w późniejszym terminie planowane jest osobne szkolenie dla pracowników administracji, którzy będą zajmowali się obsługą WSZJK.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem ds. Jakości Kształcenia.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.