facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie Local Training Course

W dniach 9–11 kwietnia 2010 r. na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbywać się będzie szkolenie Local Training Course. Warsztaty przeznaczone są dla studentów, tematyka obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem projektem.
Szkolenie, które organizowane jest przez Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice we współpracy z Radą Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych, odbywa się cyklicznie, dwa razy w roku.

Program warsztatów obejmuje: zarządzanie projektem, zarządzanie zespołem, pracę w grupie, Fund Raising (pozyskiwanie funduszy) oraz elementy negocjacji biznesowych, Public Relations, promocję, a także metody reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Koszt uczestnictwa wynosi 70 zł. Cena obejmuje noclegi w Domu Studenckim Uniwersytetu Śląskiego „Cieszko” oraz wyżywienie. Liczba miejsc ograniczona. 

Więcej szczegółów na stronie organizatora: www.aegeekatowice.org.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.