facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie „Komercjalizacja własności intelektualnej”

10 grudnia 2012 r. o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbędzie się szkolenie pt. „Komercjalizacja własności intelektualnej”. Szkolenie skierowane jest do kierowników działów administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in.: zasady ochrony własności intelektualnej w Uniwersytecie Śląskim, zasady i narzędzia komercjalizacji własności intelektualnej oraz kwestie związane z wprowadzeniem nowego regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych w Uniwersytecie Śląskim. Szkolenie poprowadzą: rzecznik patentowy UŚ Mariusz Grzesiczak oraz pełnomocnik rektora ds. komercjalizacji i rozwoju sieci współpracy Dariusz Laska.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Biurem Współpracy z Gospodarką mailowo: transfer@us.edu.pl lub telefonicznie: 32 359 20 81.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Innowacyjny pomysł i skuteczna ochrona drogą do sukcesu” realizowanego w ramach programu „Patent Plus − wsparcie patentowania wynalazków”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.