facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie „Efektywność osobista”

7 marca 2011 r. w godz. 14.00–17.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ w Katowicach odbędzie się szkolenie pt. „Efektywność osobista”. Poprowadzą je pracownicy firmy PricewaterhouseCoopers Polska.

Uczestnicy szkolenia poznają metody zwiększania efektywności osobistej. Przekonają się o roli postawy proaktywnej, dowiedzą się jak wyznaczać cele, aby zwiększyć prawdopodobieństwo ich realizacji oraz w jaki sposób efektywnie zarządzać swoim czasem i kreatywnie rozwiązywać problemy. Udział w spotkaniu to również świetna okazja, by porozmawiać z koordynatorem programu „Grasz o staż”.

Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z regulaminem udziału w szkoleniach organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zapisy pod numerem telefonu 32 359 20 32 w godz. 7.30–15.30.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.