facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie dot. zarządzania sobą w czasie

Akademia Rozwoju Kariery

W ramach Akademii Rozwoju Kariery Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje szkolenie pt. „Jak zarządzać sobą w czasie, czyli jak wyznaczać sobie priorytety”, które odbędzie się 7 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, s. 133).

Podczas spotkania zostaną poruszone między innymi kwestie związane z eliminowaniem „złodziei czasu”, takich jak telewizja czy internet, a także z radzeniem sobie z presją otoczenia i odkładaniem zadań na później. Szkolenie pozwoli uczestnikom nauczyć się, w jaki sposób ustalać priorytety i koncentrować się na sprawach najważniejszych.

Kurs, który skierowany jest do studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, poprowadzi Kinga Kuberek – trener biznesu, praktyk i przedsiębiorca z firmy Global-Metodi. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Biura Karier UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.