facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie dot. mediacji w sprawach rodzinnych

budynek Wydziału Prawa i Administracji UŚ

Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, działające przy Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”, organizuje szkolenie pt. „Mediacje w sprawach rodzinnych – aspekty praktyczne”, skierowane do osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych. Kurs odbędzie się 21 września 2019 roku o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b).

Szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu mediacji w sprawach rodzinnych. Podczas kursu zostaną poruszone takie zagadnienia, jak: władza rodzicielska, rozwód, separacja, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, alimenty oraz podział majątku wspólnego.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do 18 września 2019 roku. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 553,50 zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz na Facebooku.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.