facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie dot. korzystania ze sprzętu ratującego życie

Każdego dnia Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką odwiedza do 1500 osób – są to nie tylko studenci i pracownicy naukowi śląskich uczelni, ale także mieszkańcy regionu korzystający ze zbiorów zgromadzonych przez bibliotekarzy Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Śląskiego.

Mając na uwadze tak duży przepływ osób w budynku, a także liczbę wydarzeń odbywających się w CINiBA, firma PZU Życie SA ufundowała defibrylator, który już znajduje się w obiekcie.

By móc skutecznie korzystać ze sprzętu ratującego życie, pracowników CINiBA bezpłatnie przeszkolą specjaliści, którzy na co dzień pracują na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP Centralnym Szpitalu Klinicznym SUM im. Kornela Gibińskiego w Katowicach-Ligocie. Szkolenie będzie możliwe dzięki długoletniej współpracy Szpitala oraz Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia pozwolą pracownikom zapoznać się z podstawowymi czynnościami ratującymi życie.

Szkolenie pierwszej grupy pracowników CINiBA odbędzie się 6 marca 2014 r. o godz. 10.00 w gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Szkolenie poprzedzone będzie briefingiem prasowym z udziałem dyrektora CINiBA prof. dr. hab. Dariusza Pawelca, dyrektora SP CSK SUM Andrzeja Płazaka, a także lekarzy, którzy dadzą krótki pokaz korzystania z defibrylatora, z użyciem fantomu.

Briefing odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, na poziomie 0.
 


O wydarzeniu napisało „radio.katowice.pl” - „Defibrylator w CINiB-ie” (06.03.2014).

Aktualności w TVP Katowice (od 15:25) (06.03.2014)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.