facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie dot. korzystania z platformy SciVal

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

23 maja 2019 roku w godz. od 10.00 do 12.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a, sala dydaktyczna nr 014) odbędzie się szkolenie dotyczące korzystania z platformy SciVal, która służy do wykonywania analiz biometrycznych. Kurs skierowany jest do pracowników, doktorantów i studentów. Organizatorami wydarzenia są Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz firma Elsevier.

Podczas szkolenia zostaną poruszone między innymi następujące kwestie:

  • zasoby narzędzia SciVal i wskaźniki bibliometryczne wykorzystywane do oceny dorobku naukowego,
  • porządkowanie profilu autora i instytucji,
  • analiza porównawcza z podobnymi instytucjami z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników ilościowych,
  • platforma SciVal wobec wyzwań stawianych polskim uczelniom przez nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
     

Zapisy na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Liczba miejsc jest ograniczona, w kursie może wziąć udział 40 osób. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: ciniba.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.