facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie dla Wydziałowych Rad Samorządów Studenckich i kół naukowych

12 stycznia 2009 r. odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla Wydziałowych Rad Samorządów Studenckich i kół naukowych UŚ z zakresu funkcjonowania uczelni, współpracy z podmiotami zewnętrznymi i finansów na działalność studencką. Szkolenie odbędzie się w godz. 9.00-12.00 w auli K. Lepszego w rektoracie. Każda Wydziałowa Rada i koło naukowe zobowiązane są do oddelegowania swoich przedstawicieli. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej http://www.studenci.us.edu.pl

Kontakt:
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ
Komisja Dydaktyczna
Dariusz Laska
e-mail: dlaska@us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.