facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie dla funkcjonariuszy policji

7 listopada 2014 r. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (aula nr 2) odbędzie się szkolenie dotyczące przestrzegania i egzekwowania przepisów zawartych w ustawie o ochronie zwierząt w odniesieniu do ryb, w tym karpi. Spotkanie skierowane jest do funkcjonariuszy Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP oraz komend  miejskich i powiatowych policji garnizonu śląskiego, w ramach kampanii „Jeszcze żywy karp”.

Szkolenie objęte jest patronatem dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Czesława Martysza oraz prof. dr. hab. Zygmunta Tobora, dziekana WPiA UŚ w latach 2005−2012. Opiekę naukową nad szkoleniem sprawują dr Agnieszka Bielska-Brodziak oraz dr hab. Tomasz Pietrzykowski.

Organizatorami wydarzenia są: Klub Gaja, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego – Koło Naukowe Praw Zwierząt.

Szkolenie poprowadzą:

  • dr hab. Tomasz Pietrzykowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Teorii i Filozofii Prawa;
  • dr Agnieszka Bielska-Brodziak – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Teorii i Filozofii Prawa wraz ze współpracownikami;
  • adwokat Karolina Kuszlewicz – Kancelaria Adwokacka w Warszawie;
  • mgr Marek Nowak – Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach;
  • Jacek Bożek – Klub Gaja.


Studenci, którzy chcieliby wziąć udział w szkoleniu  proszeni są o indywidualne, imienne zgłoszenie (imię i nazwisko, kierunek i rok studiów) na adres e-mail: prawazwierzat.us@gmail.com.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.