facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie Biura Karier UŚ z zakresu zarządzania projektami

Logo Biura Karier UŚ

W środę 17 maja 2017 roku w godz. od 10.00 do 12.00 w Studenckiej Strefie Aktywności (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133) odbędzie się szkolenie pt. „Dobre praktyki PMI w zarządzaniu projektem na przykładzie Business Run Katowice”. Organizatorem spotkania jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego.

Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych tematyką zarządzania projektami. Uczestnicy zapoznają się z działaniami ujętymi w standardzie PMBOK Guide® (Project Management Body of Knowledge) realizowanymi przez stowarzyszenie Project Management Institute Poland Chapter (PMI PC). Szkolenie poprowadzi Jarosław Piotrowski, wicedyrektor ds. sponsorów i kontaktu z biznesem PMI PC – stowarzyszenia, którego celem jest popularyzacja najlepszych praktyk zarządzania projektami poprzez szerzenie świadomości w tym obszarze i podejmowanie wielu regionalnych i krajowych inicjatyw.

Szczegółowe informacje nt. szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.bk.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.