facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenia w ramach wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw

16 i 17 marca 2016 r. o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędą się szkolenia w ramach wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Warsztaty są adresowane do osób, które przesłały formularz zgłoszeniowy. Spotkania zostaną przeprowadzone przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (zespół psychologów i Wydział Prewencji) oraz Katarzynę Zych – kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie w Cieszynie.

Warunkiem koniecznym dalszego udziału w wolontariacie jest obecność na szkoleniach. Organizatorami warsztatów są Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.