facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkoła Letnia w Rybniku

Od 23 do 29 września 2012 r. w Rybniku odbywać się będzie Szkoła Letnia, która jest adresowana do studentów i doktorantów znających język niemiecki lub angielski.

Tematem spotkania będzie „Narodowa versus regionalna tożsamość na przykładzie Górnego Śląska”. Celem projektu jest analiza procesów tworzenia się tożsamości narodowych w regionach cechujących się różnorodnością etniczną, religijną i językową. Badania będą opierały się na tekstach historycznych i literackich oraz na danych zgromadzonych podczas przeprowadzonych w terenie wywiadów z mieszkańcami aktywnie kształtującymi historię regionu. W ramach Szkoły Letniej odbędą się wyjazdy naukowe do Łubowic – miejsca urodzin poety romantycznego Josepha von Eichendorffa, pocysterskiego Zespołu Pałacowo-Klasztornego w Rudach Raciborskich oraz wycieczka szlakiem Zabytków Techniki Górnego Śląska. Ponadto planowana jest publikacja podsumowująca wyniki analiz.

Projekt realizowany jest we współpracy z Universität Bremen. Udział w Szkole Letniej jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg w ośrodku szkoleniowym w Rybniku oraz wyżywienie. Wykładowcami szkoły będą specjaliści z uniwersytetów z Polski, Niemiec i USA. Chętnych do wzięcia udziału w projekcie prosimy o wysyłanie zgłoszeń zawierających list motywacyjny oraz CV drogą elektroniczną na adres: szkolaletniarudy@us.edu.pl do 15 sierpnia 2012 r.

Organizatorem spotkania jest Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.