facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Uczelniany Zespół ds. Jakosci Kształcenia

aula

 

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

Kadencja 2012–2016

 

Pełnomocnicy wydziałowi

» Wydział Artystyczny
» Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
» Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
» Wydział Filologiczny
» Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
» Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
» Wydział Nauk o Ziemi
» Wydział Nauk Społecznych
» Wydział Pedagogiki i Psychologii
» Wydział Prawa i Administracji
» Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
» Wydział Teologiczny

Pełnomocnicy jednostek i organizacji

» Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
» Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych
» Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
» Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
» Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
» Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego
 


pdf Plan pracy UZJK w roku akademickim 2012/2013Przewodniczący UZJK:
Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia
dr hab. Alfred Czogała
e-mail: alfred.czogala@us.edu.pl

Członkowie UZJK:

Pełnomocnik rektora ds. Systemu Bolońskiego i Krajowych Ram Kwalifikacji
dr hab. prof. UŚ Aldona Skudrzyk
e-mail: aldona.skudrzyk@us.edu.pl

Pełnomocnik rektora ds. nauczania języków obcych w Uniwersytecie Śląskim
dr hab. prof. UŚ Danuta Gabryś-Barker
e-mail: danuta.gabrys@gmail.com

Pełnomocnik dziekana Wydziału Artystycznego ds. jakości kształcenia
dr hab. Adam Molenda
e-mail: adamol@box43.pl

Pełnomocnik dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska ds. jakości kształcenia
prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska
e-mail: dorota.kwiatkowska@us.edu.pl

Pełnomocnik dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji ds. jakości kształcenia
dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński
e-mail: slez.krzysztof@poczta.onet.pl

Pełnomocnik dziekana Wydziału Filologicznego ds. jakości kształcenia
dr hab. Maciej Tramer
e-mail: maciej.tramer@us.edu.pl

Pełnomocnik dziekana Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach ds. jakości kształcenia
dr Bożena Łosiewicz
e-mail: bozena.losiewicz@us.edu.pl

Pełnomocnik dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii ds. jakości kształcenia
prof. dr hab. Aleksander Bródka
e-mail: aleksander.brodka@us.edu.pl

Pełnomocnik dziekana Wydziału Nauk o Ziemi ds. jakości kształcenia
dr hab. prof. UŚ Maria Tkocz
email: maria.tkocz@us.edu.pl

Pełnomocnik dziekana Wydziału Nauk Społecznych ds. jakości kształcenia
dr hab. Lech Krzyżanowski
e-mail: lech.krzyzanowski@us.edu.pl

Pełnomocnik dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii ds. jakości kształcenia
dr hab. Irena Pilch
e-mail: pilchirena@gmail.com

Pełnomocnik dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia
dr hab. prof. UŚ Grzegorz Łaszczyca
e-mail: grzegorz.laszczyca@us.edu.pl

Pełnomocnik dziekana Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego ds. jakości kształcenia
dr hab. prof. UŚ Piotr Ślęzak
e-mail: piotrslezak69@poczta.onet.pl

Pełnomocnik dziekana Wydziału Teologicznego ds. jakości kształcenia
ks. dr Wojciech Surmiak
e-mail: wojciech.surmiak@us.edu.pl

Pełnomocnik dyrektora Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego ds. jakości kształcenia
dr Monika Sulimowska-Formowicz
e-mail: monika.sulimowska-formowicz@us.edu.pl

Pełnomocnik dyrektora Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych ds. jakości kształcenia
dr hab. prof. UŚ Lidia Zacharko
e-mail: lidia.zacharko@us.edu.pl

 

Reprezentantka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
mgr Joanna Jakubiec-Bontko
e-mail: joanna.jakubiec-bontko@us.edu.pl

 

Reprezentant Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
mgr Adam Suchański
e-mail: adam.suchanski@us.edu.pl

 

Reprezentantka Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
mgr Monika Kornacka
e-mail: mkornacka@us.edu.pl

 

Reprezentantka Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
Anna Samborowska
e-mail: akrasucka@us.edu.pl

 

Reprezentant Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
Mariusz Simka
e-mail: msimka@us.edu.pl

 

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Strona internetowa bez barier
Copyright © 2001-2014
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.