facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sympozjum „Teologia – antropologia – hermeneutyka…”

12 stycznia 2012 r. w auli Wydziału Teologicznego UŚ (Katowice, ul. Jordana 18) odbędzie się sympozjum pt. „Teologia – antropologia – hermeneutyka. Antropologiczno – hermeneutyczny paradygmat teologii fundamentalnej”. Organizatorem wydarzenia jest Zakład Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UŚ.

Spotkanie przebiegać będzie w dwóch sesjach. Pierwsza część obejmować będzie prezentowanie referatów przez profesorów Uniwersytetu Śląskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na zakończenie tej części przewidziano panel dyskusyjny. Druga sesja składać się będzie z komunikatów wygłaszanych przez pracowników UŚ.

Zakończenie sympozjum zwieńczy wręczenie Księgi Jubileuszowej ks. prof. UŚ dr. hab. Jerzemu Cudzie.

Szczegółowe informacje oraz plan przebiegu wydarzenia znajdują się na stronie internetowej Wydziału Teologicznego.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.