facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sympozjum pt. „Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej”

Od 14 do 15 grudnia 2012 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie sympozjum pt. „Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego im. prof. Zbigniewa Jerzego Nowaka (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1). Uczestnikami sympozjum będą: prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa, kierownik grantu badawczego „Polskie wyrażenia funkcyjne w ujęciu diachronicznym”, dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki oraz realizatorzy projektu reprezentujący ośrodki naukowe w Polsce (m.in. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Języka Polskiego PAN).

Organizatorem spotkania jest Instytut Języka Polskiego UŚ.

Zaproszenie oraz harmonogram sympozjum
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.