facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sympozjum pt. ,,Prawo lotnicze i kosmiczne: wyzwania i zagrożenia’’

Katowice
17.01.2019 - 17.01.2019

17 stycznia 2019 o godz. 13.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11b, Katowice) odbędzie się sympozjum pt. „Prawo lotnicze i kosmiczne: wyzwania i zagrożenia” organizowane przez Koło Naukowe Prawa Lotniczego i Kosmicznego „Kosmolot”. Spotkanie naukowe skierowane jest do studentów i doktorantów. Celem jest wspólna dyskusja na tematy związane z obecnymi regulacjami w zakresie lotnictwa cywilnego, dotyczącymi zarówno sfery prawnej jak technicznej. 

Abstrakty należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 23 grudnia 2018 r. na adres e-mail: zgloszeniakolonaukowe@gmail.com.

Udział nie wymaga opłaty rejestracyjnej. Uczestnicy otrzymają certyfikaty, potwierdzające udział w wydarzeniu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.