facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sympozjum pt. „Namowa lub pomoc w samobójstwie. Aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne”

logo Wydziału Prawa i Administracji

8 maja 2017 roku w auli nr 8 na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się sympozjum naukowe pt. „Namowa lub pomoc w samobójstwie. Aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne”, nad którym honorowy patronat objęły Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. 

W wydarzeniu udział wezmą: dr Andrzej Gawliński, dr Joanna Stojer-Polańska (Uniwersytet Jagielloński), Dariusz Pietrek (Śląskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych), kpt. Artur Luzar oraz biegły sądowy z zakresu poszukiwań osób na akwenach wodnych i w miejscach trudno dostępnych Maciej Rokus. Do udziału w sympozjum zaproszono także reprezentującego Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego dr. hab. Mariusza Frasa, specjalistę z zakresu prawa karnego materialnego prof. dr. hab. Leszka Wilka oraz przedstawiciela Katedry Kryminalistyki dr hab. Marka Leśniaka. Moderatorami dyskusji będą PPO Piotr Kosmaty oraz PPK w st. spocz. dr Przemysław Piątek.

Spotkanie da możliwość wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń skutkujących podniesieniem standardów prowadzonych postępowań karnych oraz popularyzacją wyników badań naukowych i poszukiwaniem nowych obszarów badań.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wydziału Prawa i Administracji.

Program sympozjum (pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.