facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sympozjum pt. „Dzień prawa dla ochrony klimatu i zarządzania klimatem 2018”

Wydział Prawa i Administracji UŚ

7 grudnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywa się sympozjum naukowe pt. „Dzień prawa dla ochrony klimatu i zarządzania klimatem 2018” („Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement”), które jest jednym z wydarzeń towarzyszących trwającemu w Katowicach od 3 do 14 grudnia szczytowi klimatycznemu ONZ – 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

Celem wydarzenia jest dyskusja nad zapewnieniem synergii na rzecz budowania potencjału i współpracy w obszarze badań nad zmianami klimatu, wymiana wiedzy, pomysłów, doświadczeń pomiędzy specjalistami reprezentującymi różne dziedziny prawa oraz zarządzania, dzięki czemu możliwe stanie się wypracowanie skutecznego modelu implementacji „Porozumienia paryskiego”  (COP22 oraz SDG 13), mającego przede wszystkim poprawiać zdolność społeczeństw do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu oraz udzielać krajom rozwijającym się stałego wsparcia w zwiększonym wymiarze, aby umożliwić im przystosowanie się do zmian klimatycznych.

uczestnicy sympozjum
fot. Sekcja Prasowa UŚ

W sympozjum udział biorą światowej sławy przedstawiciele nauki oraz instytucji międzynarodowych działających na rzecz ochrony klimatu. Władze Uniwersytetu Śląskiego reprezentuje prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

W trakcie konferencji zostaną wręczone nagrody za najlepszy studencki esej na temat prawnej ochrony klimatu.

Głównymi organizatorami sympozjum pt. „Dzień prawa dla ochrony klimatu i zarządzania klimatem 2018” są: Committee of the UN Framework Convention on Climate Change, Uniwersytet Śląski, University of Cambridge, International Law Association, International Bar Association, Centre of Interiational Sustainable Development Law, Centre for International Governance Innovation. Partnerami wydarzenia są między innymi: Naczelna Rada Adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Tramwaje Śląskie SA.

Przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władz Uniwersytetu Śląskiego oraz zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władz Uniwersytetu Śląskiego oraz zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.