facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Gender – społeczno-kulturowa tożsamość czy pusty slogan?”

Od 16 do 18 września 2011 r. w Cieszynie odbędzie się sympozjum naukowe doktorantów Wydziału Nauk Społecznych UŚ pt. „Gender – społeczno-kulturowa tożsamość czy pusty slogan?”.

Debata koncentrować się będzie wokół historycznych, filozoficznych, politologicznych, socjologicznych, psychologicznych, filologicznych oraz prawnych apektów omawianego pojęcia.

Organizatorem sympozjum jest Rada Samorządu Doktorantów WNS UŚ. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.studia.doktoranckie.wns.us.edu.pl.

Pytania można kierować na adres: mkornacka@us.edu.pl.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.