facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sympozjum "Jan Paweł II - Pasterz i Pielgrzym"

Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa na Wydziale Teologicznym UŚ zaprasza na sympozjum Jan Paweł II - Pasterz i Pielgrzym, zorganizowane z okazji 30. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Sympozjum odbędzie się 16 października w auli wydziału przy ul. Jordana 18 w Katowicach.

program sympozjum

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.