facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Jan Czochralski patronem roku 2013 – sympozjum i wystawa w Instytucie Fizyki UŚ

W sześćdziesiątą rocznicę śmierci prof. Jana Czochralskiego – jednego z najwybitniejszych polskich naukowców – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił oddać mu hołd i ustanowił rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego. Z tej okazji Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego organizuje sympozjum i wystawę poświęcone życiu i badaniom, które prowadził ten znakomity chemik, metalurg i krystalograf. Sympozjum odbędzie się 8 maja 2013 r. o godz. 12.00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, w jego ramach zaplanowano trzy wykłady:

  • prof. dr hab. Ewa Talik: „Metoda Czochralskiego otrzymywania monokryształów”,
  • dr hab. prof. UŚ Joachim Kusz: „Znaczenie monokrystalizacji w rentgenowskich badaniach strukturalnych”,
  • dr hab. Dorota A. Pawlak: „Zastosowanie kierunkowej krystalizacji dla materiałów nowoczesnej fotoniki (metamateriały, materiały plazmoniczne)”.

Wystawę będzie można zobaczyć od 8 do 24 maja 2013 r. w budynku Instytutu Fizyki. W inauguracji udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Udział w sympozjum i zwiedzanie wystawy są bezpłatne.

plakat

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.