facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sympozjum homiletyczne pt. „Polityka na ambonie”

info.wiara.pl/doc/985687.Polityka-na-ambonie13 października 2011 r. w auli gmachu Wydziału Teologicznego UŚ odbędzie się sympozjum homiletyczne pt. „Polityka na ambonie”.

Organizatorami konferencji są: Stowarzyszenie Homiletów Polskich oraz Zakład Liturgiki i Homiletyki WTL UŚ w Katowicach i Katedra Komunikacji Religijnej UPJPII w Krakowie.

 

Program:

godz. 9.30 Początek konferencji:

Powitanie – ks. dr Leszek Szewczyk

Słowo wstępne – ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło, dziekan WTL UŚ

Wprowadzenie – ks. dr hab. Wiesław Przyczyna

 

SESJA I

godz. 10.00 „Chrześcijańskie novum w polityce" – ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (UKSW, Warszawa)

godz. 10.30 „Polityka w Kościele" – ks. bp dr hab. Andrzej Czaja (UO, Opole)

godz. 11.00 Przerwa na kawę

godz. 11.30 „Cezarowi to, co należy... (Mt 22,21). Polityka w świątyni" – ks. dr hab. Artur Malina (UŚ, Katowice)

godz. 12.00 „Teologia polityczna?" – ks. dr Grzegorz Strzelczyk (UŚ, Katowice)

godz. 12.30 Dyskusja

godz. 13.00 Przerwa

 

SESJA II

godz. 15.00 „Polityka w przepowiadaniu Jana Pawła II, kard. S. Wyszyńskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki" – ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki (PWT, Wrocław)

godz. 15.30 „Problematyka polityczna w kazaniu" – ks. dr hab. Henryk Sławiński (UPJPII, Kraków)

godz. 16.00 Przerwa na kawę

godz. 16.30 „Liturgia między teologią a polityką" – ks. dr hab. Bogusław Migut (KUL, Lublin)

godz. 17.00 „Czy w homilii jest miejsce na politykę?" – ks. dr hab. Wiesław Przyczyna (UPJPII, Kraków)

godz. 17.30 Dyskusja

godz. 18.00 Wręczenie księgi jubileuszowej ks. prof. Janowi Twardemu. Laudacja – ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (UPJPII, Kraków)

godz. 19.00 Zakończenie sympozjum

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

O wydarzeniu napisał portal wiara.pl w artykule pt. „Polityka na ambonie" (13.10.2011 r.)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.