facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sympozjum Ekologiczne „Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju”

26 maja 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się pierwsze Sympozjum Ekologiczne „Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju”. Tematyka spotkania dotyczyć będzie między innymi takich zagadnień, jak:

  • Co ma węgiel do wiatraka? Czyli przejawy zrównoważonego rozwoju na różnych poziomach życia społecznego, w wymiarze lokalnym, regionalnym czy globalnym, osadzonych w dyskursie socjo-politycznym.
  • Czy ekologia ma gender? Czyli, jak płeć wpływa na wybory bliskich zrównoważonemu rozwojowi stylów życia (np. przejawiających się w myśli ekofeministycznej).
  • Czy prosumenci staną się głównymi aktorami nowego zrównoważone rynku? Czyli rynek idei, usług i produktów powiązanych z koncepcją pro-środowiskowo zorientowanej ekonomii i konsumpcji.
  • Czy zdrowie może zachować swą szlachetność? Czyli możliwość weryfikacji obowiązującego modelu zdrowia, wzbogaceniu go o elementy związane z naturalnymi metodami profilaktyki i leczenia, opartymi na idei zrównoważenia różnych elementów życia.
  • Czy Miasto Ogrodów jest utopią? Czyli, jak przestrzeń publiczna może być wykorzystana przed jednostki i wspólnoty wybierające zrównoważony styl życia?

 

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji wraz z abstraktami (do 200 słów) należy przesyłać do 15 kwietnia na adres konferencji: ekostyle.konferencja@gmail.com. Osoba do kontaktu: dr Katarzyna Ponikowska-Cichoń (ekostyle.konferencja@gmail.com).

Szczegółowe informacje

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.