facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

11 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w auli im. dr. Józefa Lisaka odbędą się obchody Święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W wydarzeniu uczestniczyć będzie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

W programie przewidziano m.in.: uroczyste odnowienie doktoratu prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Messnera, wręczenie odznaczeń państwowych, promocje doktorskie i habilitacyjne oraz wręczenie wyróżnień i stypendiów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.