facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Święto Uniwersytetu Ekonomicznego

9 stycznia 2014 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach będzie obchodzić swoje święto. Uroczystości rozpoczną się od mszy św. w krypcie Kościoła pw. Opatrzności Bożej w Katowicach (godz. 9.30). Następnie o godz. 11.00 w auli im. Józefa Lisaka odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu i rad wydziałów, podczas którego wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wyróżnienia i stypendia oraz dyplomy doktorskie i habilitacyjne.

W programie uroczystości przewidziano również otwarcie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych. W wydarzeniu ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.