facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Święto Drzewa” 2013

W tym roku przypada 11. rocznica programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”, który ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie ochrony środowiska. Programowi, realizowanemu od 2003 roku przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, towarzyszy co roku akcja sadzenia drzew.

Inauguracja śląskiej edycji „Święta Drzewa” odbędzie się 15 października 2013 r. o godz. 11.00 na terenie uniwersyteckiego kampusu – przy budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11A). W wydarzeniu udział wezmą prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

W programie wydarzenia zaplanowano:

  • prelekcję „Cudze chwalicie, swego nie znacie – drzewa polskie w krajobrazie miejskim”, którą wygłoszą pracownicy Zakładu Botaniki Systematycznej UŚ – dr hab. prof. UŚ Barbara Tokarska-Guzik oraz dr hab. prof. UŚ Adam Rostański,
  • konferencję prasową w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej,
  • losowanie drzew przez dziekanów wydziałów UŚ,
  • wspólne posadzenie 12 drzew.

W porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w 2014 roku każde drzewo otrzyma przygotowaną przez botaników Uniwersytetu Śląskiego tablicę informacyjną na temat biologii gatunku. Druga część informacji przygotowana zostanie przez poszczególne wydziały i będzie dotyczyć sposobów wykorzystania drewna i papieru oraz historii stosowania tych produktów w dziedzinach nauk reprezentowanych przez dany wydział.

Zapraszamy studentów wszystkich wydziałów do wspólnego sadzenia drzew.

Organizatorami „Święta Drzewa” są Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 

plakat


Informacja o inauguracji „Święta Drzewa” w magazynie „Bliżej natury” TVP Katowice (5.11.2013 r.)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.