facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Światowy Dzień Wody w Katowicach

W piątek 21 marca 2014 r. obchodzić będziemy Światowy Dzień Wody, organizowany w Katowicach przez Klub Gaja, Uniwersytet Śląski, Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką oraz Miasto Katowice. W tym roku obchody połączone będą z inauguracją 10. jubileuszowej edycji programu „Zaadoptuj rzekę”.

Program Światowego Dnia Wody

 • godz. 9.00–11.00 – gra miejska, podczas której uczestnicy zdobywać będą wiedzę na temat rzeki Rawy, jej historii i obecnego stanu wód, a także o zasobach wody i racjonalnym ich wykorzystywaniu. Nagrodą główną w grze jest godzinny rejs po Zbiorniku Goczałkowickim łódką UŚką. Wycieczka będzie miała charakter edukacyjno-warsztatowy i będzie połączona z badaniem stanu wody oraz liczeniem ryb.
 • godz. 10.00–11.00 – możliwość zwiedzania Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.
 • godz. 11.00–12.00 – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży:
  • akcja „Zaplatanie warkoczy dla rzek” z Klubem Gaja,
  • badania pomiaru wody z pracownikami Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Śląskiego,
  • spotkanie „Zbiornik Goczałkowicki pod lupą” z przedstawicielami projektu Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  • prezentacja na temat zagospodarowania terenów wokół Rawy – Grzegorz Layer, absolwent Politechniki Śląskiej.

Zajęcia odbędą się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej oraz na placu przed budynkiem (od strony rzeki Rawy).

 • godz. 11.30 – konferencja prasowa w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej z udziałem: prorektora ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr. hab. Mirosława Nakoniecznego, wiceprezydenta Katowic Marcina Krupy, prezesa Klubu Gaja Jacka Bożka, prodziekana Wydziału Nauk o Ziemi UŚ dr. Damiana Absalona, mgr inż. Wandy Jarosz odpowiedzialnej za promocję projektu ZiZOZap, dr hab. Marioli Krodkiewskiej z Katedry Hydrobiologii UŚ oraz dr. Mariusza Jochemczyka i dr. Miłosza Piotrowiaka – redaktorów książki pt. „Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni”.
 • godz. 12.00 – happening „Warkocze dla rzek w kolejce po wodę”, organizowany przez Klub Gaja z okazji inauguracji programu „Zaadoptuj rzekę” w 2014 roku. Uczestnikami będą dzieci, młodzież oraz pracownicy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz Uniwersytetu Śląskiego. W akcji wykorzystane zostaną prace artystyczne Cecylii Malik i zespołu Klubu Gaja.

 

plakat


O wydarzeniu napisał serwis „kampaniespoleczne.pl” w artykule pt. „Światowy Dzień Wody w Katowicach” (17.03.2014).

O wydarzeniu napisał serwis „naszemiasto.pl” w artykule pt. „Światowy Dzień Wody w Katowicach 2014 ” (20.03.2014).

O wydarzeniu napisał serwis „mmsilesia.pl” w artykule pt. „Światowy Dzień Wody w Katowicach. Warkocze popłyną Rawą” (21.03.2014).

O wydarzeniu napisało „radio.katowice.pl” w artykule pt. „Zaadoptuj Rawę” (21.03.2014).

O wydarzeniu napisało „radio.katowice.pl” w artykule pt. „Światowy Dzień Wody” (22.03.2014).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.