facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Światowy Dzień Jąkających się - konferencja na Wydziale Filologicznym

Co roku 22 października obchodzony jest Światowy Dzień Jąkających się. W tym dniu na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa dla studentów i pracowników naukowych poświęcona zagadnieniom dysfluencji.

Konferencja stanowi okazję do przypomnienia wszystkim ludziom o problemie osób z brakiem płynności w mówieniu. W tym roku pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego UŚ prof. dr. hab. Rafała Molenckiego oraz Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, wiedza z zakresu balbutologopedii zostanie rozpropagowana w środowisku akademickim. Organizatorami spotkania są Podyplomowe Studium Logopedii UŚ, Śląski Oddziału PTL, Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim oraz Polski Związek Jąkających - Oddział Katowice.

Konferencja pod hasłem Świat, który rozumie jąkanie (Benny David) będzie się składać z dwóch części: wykładów oraz dyskusji panelowej, dotyczącej społecznego aspektu jąkania z elementami form socjoterapeutycznych z udziałem osób jąkających się. Prelegentami będą: dr Mieczysław Chęciek, dr Iwona Michalak-Widera, mgr Katarzyna Węsierska oraz mgr Katarzyna Robakowska-Ploch. Organizatorzy zapraszają zainteresowane osoby do uczestnictwa w obradach.

PROGRAM KONFERENCJI

10.00Otwarcie konferencji (Dziekan Wydz. Filologicznego UŚ)
10.15 - 10.45Profilaktyka i interwencja logopedyczna w przypadku wczesnej niepłynności mowy
(dr Iwona Michalak-Widera, mgr Katarzyna Węsierska)
10.45 - 10.55Dyskusja
10.55 - 11.40Problematyka jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia w kontekście diagnozy i terapii (dr Mieczysław Chęciek)
11.40 - 11.50Dyskusja
11.50 - 12.05Z historii Polskiego Związku Jąkających się oraz Światowego Dnia Jąkających się
(International Stuttering Awareness Day, ISAD) (mgr K. Robakowska-Ploch)
12.05 - 12.30Przerwa na kawę
12.30 - 13.30Prezentacja filmu BBC Gdy brakuje słów (No words to say) z komentarzem
13.30 - 15.30Dyskusja panelowa dotycząca społecznego aspektu jąkania z elementami form socjoterapeutycznych z udziałem osób jąkających się
15.30PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI (dr Olga Przybyla)

 

Miejsce konferencji - sala Rady Wydziału Filologicznego UŚ, pl. Sejmu Śląskiego 1 (V p.)
Osoby, które pragną uzyskać zaświadczenia udziału w konferencji, proszone są o kontakt z dr Olgą Przybylą: olga180@wp.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.