facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SWFiS oferuje opiekę nad dziećmi pracowników UŚ

Logo Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego (SWFiS) może zapewnić opiekę nad dziećmi pracowników uczelni w czwartek i piątek 11 i 12 kwietnia 2019 roku w godzinach od 8.00 do 15.00. Zastępczą opieką mogą zostać objęte dzieci powyżej 7. roku życia.

Studium oferuje podopiecznym zajęcia ruchowe dostosowane do wieku, warunkiem niezbędnym jest przyniesienie obuwia zmiennego i czegoś do picia. W dowolnej godzinie można przyprowadzić dziecko do pokoju nr 109 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sekretariat SWFiS).

W przypadku przedłużenia strajku nauczycieli, ta forma opieki zastępczej również zostanie wydłużona – do środy 17 kwietnia. Ewentualne pytania należy kierować do sekretariatu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ – tel. 32 359 16 45, adres e-mail: swfis@us.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.