facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendia rządu francuskiego

W środę 14 stycznia o godz. 14.00 w auli nr 4 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach przy ul. Bankowej 11b odbędzie się spotkanie informacyjne, dotyczące stypendiów rządu francuskiego na rok akademicki 2009/2010.

Stypendia przyznawane przez Ambasadę Francji są adresowane do młodych pracowników naukowych oraz studentów IV i V roku, którzy chcieliby wyjechać na staż naukowo-badawczy w celu zebrania materiałów do pracy magisterskiej, do studentów, zamierzających odbyć praktykę zawodową we Francji, a także do osób, które po ukończeniu studiów w Polsce pragną odbyć studia podyplomowe we Francji. Informacji będą udzielać przedstawiciele CampusFrance i Ambasady Francji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.