facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wręczenie dyplomów stypendystom

Uroczystość wręczenia dyplomów studentom wyróżnionym stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe odbyła się 17 marca 2009 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12).

W roku akademickim 2008/2009 wśród zdobywców tego zaszczytnego wyróżnienia tradycyjnie znalazła się liczna grupa studentów Uniwersytetu Śląskiego. 57 osób otrzymało stypendia za osiągnięcia w nauce, co daje naszej uczelni piąte miejsce w kraju. Troje naszych studentów uzyskało stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendyści, którzy nie uczestniczyli w uroczystości wręczenia dyplomów, mogą odebrać osobiście wyróżnienia w Dziale Informacji i Promocji (ul. Bankowa 5).

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.