facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju

Katowice
26.05.2014 - 26.05.2014

Sympozjum poświęcone będzie niezwykle popularnej w dyskursie publicznym, a w naszej ocenie, wciąż jeszcze za mało obecnej w socjologii, problematyce zrównoważonego rozwoju. Dyskusję chcemy skierować na to, co bliskie socjologii stylów życia. Interesuje nas to, w jaki sposób jednostki i wspólnoty realizują idę zrównoważenia na różnych poziomach życia, przejawiających się w rozmaitych praktykach społecznych i wzorach kulturowych.

Więcej...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.