facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus+

Napis: Erasmus +. Wyjazdy studentów. Rekrutacja

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Program wspiera kraje partnerskie między innymi w zakresie współpracy, wymiany akademickiej oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ realizowany jest na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego i obejmuje wszystkie kierunki.

Obecnie trwa rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne, które w roku akademickim 2017/2018 można będzie realizować od czerwca 2017 r. do końca września 2018 r.

Studia poza granicami kraju mogą trwać od 3 do 12 miesięcy (najczęściej jest to jeden pełny semestr lub cały rok akademicki), natomiast praktyki w zagranicznych instytucjach – od 2 do 12 miesięcy. Zarówno na studia, jak i na praktyki studenci otrzymują dofinansowanie, którego wysokość uzależniona jest między innymi od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu i sytuacji finansowej osoby wyjeżdżającej. Stypendium wynosi od 300 do 800 euro miesięcznie. Studia zrealizowane poza granicami kraju są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni, w ramach programu wyjechać można wielokrotnie.

Rekrutacja do programu Erasmus+ prowadzona jest przez poszczególne wydziały Uniwersytetu Śląskiego, a szczegółowe informacje oraz terminy naboru dostępne są na ich stronach internetowych.

Osoby zainteresowane wymianą akademicką powinny:

  • zapoznać się z ogłoszeniem na temat rekrutacji opublikowanym na stronie internetowej wydziału,
  • wybrać zagraniczną uczelnię partnerską (w celu odbycia części studiów) lub zagraniczną instytucję (wyjazd na praktyki),
  • sprawdzić termin rekrutacji określony przez wydział lub instytut,
  • wypełnić formularz aplikacyjny online:
  • wydrukować formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.
     

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dostępne są na stronie: www.erasmus.us.edu.pl.

Grafika promująca program Erasmus+

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.