facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studentka Instytutu Muzyki laureatką „Konfrontacji Młodych Chórmistrzów”

Zdjęcie: chór i dyrygent

Nina Polczyk – studentka II roku studiów uzupełniających edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej została laureatką I nagrody w konkursie „Konfrontacje Młodych Chórmistrzów”. Pierwsze miejsce ex aequo zdobyła również Natasza Kiełpińska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Konkurs, którego celem jest doskonalenie warsztatu dyrygenckiego uczestników, promocja utalentowanych dyrygentów oraz umożliwienie studentom pracy z najlepszymi chórami szkolnymi, akademickimi i kameralnymi, odbywał się 6 i 7 maja 2019 roku w ramach IV edycji Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów zorganizowanego przez Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W wydarzeniu udział wzięli chórmistrzowie z siedmiu ośrodków akademickich w kraju, a jury oceniło poziom uczestników jako wysoki i wyrównany. Laureatka konkursu reprezentująca Uniwersytet Śląski otrzymała dodatkowo nagrodę za najlepszą pracę z chórem dziecięcym. Ninę Polczyk do konkursu przygotowywała dr hab. prof. UŚ Izabella Zielecka-Panek – kierownik Zakładu Dyrygowania i Metodyki Prowadzenia Zespołów Muzycznych UŚ.

Dylom dla laureatki oraz podziękowanie za dyrygent

Dyplom dla laureatki oraz podziękowanie
dla dyrygent dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek

Uniwersyteckie Forum Dyrygentów (UFD) to zainicjowany w 2016 roku przez Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy cykl ogólnopolskich spotkań z udziałem studentów oraz pedagogów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. „Konfrontacje Młodych Chórmistrzów” są najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Forum. Konkurs umożliwia nie tylko poznawanie nowej literatury chóralnej i wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim służy popularyzacji zawodu dyrygenta chóralnego i doskonaleniu warsztatu.

Lista laureatów dostępna jest na stronie: www.ujk.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.