facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studencki Festiwal Nauki na Wydziale Nauk o Ziemi

FN2010

W ramach 6. Studenckiego Festiwalu Nauki, rozpoczynającego się w poniedziałek 26 kwietnia 2010 r., na Wydziale Nauk o Ziemi odbędzie się konferencja pt. „Jaskinie – bramy do wnętrza Ziemi”.

Wykłady otwarte, poświęcone charakterystyce zjawisk krasowych, ekosystemom jaskiń oraz charakterystyce jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, to tylko niektóre punkty programu. Uczestnicy seminarium będą też mogli dowiedzieć się, dlaczego człowiek paleolityczny zamieszkiwał jaskinie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Konferencji towarzyszyć będą konkursy oraz wystawy skał i minerałów.

Wydarzenie odbędzie się o godz. 10.30 na międzywydziałowej auli Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu.

Plan 6. Studenckiego Festiwalu Nauki: http://festiwalnauki.us.edu.pl/2009/index.php?program2010.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.