facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studenci i doktoranci UŚ laureatami stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

dyplom

Na rok akademicki 2017/2018 do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło 1861 wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, w tym 1275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów.

Wśród tegorocznych laureatów stypendiów znaleźli się reprezentanci Uniwersytetu Śląskiego. Prestiżowym wyróżnieniem zostało uhonorowanych 15 studentów:

 • Ilona Chylińska (filologia polska),
 • Oleg Fedyk (Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych),
 • Wojciech Glajcar (fizyka),
 • Szymon Piotr Jakóbik (Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych),
 • Michał Kamiński (fizyka),
 • Martyna Kasperska (prawo),
 • Magdalena Krawczyk (Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych),
 • Aleksandra Krawiec (matematyka),
 • Ryszard Kukulski (matematyka),
 • Zuzanna Małyjurek (chemia),
 • Łukasz Matusiak (pedagogika),
 • Daniel Matuszczyk (chemia),
 • Grzegorz Moś (matematyka),
 • Marcin Musielak (chemia),
 • Jagoda Rusińska (prawo),

 

a także 3 doktorantów:

 • Katarzyna Gielecka-Grzemska (sztuki plastyczne),
 • Justyna Stefańczyk (sztuki plastyczne),
 • Agnieszka Włodarczyk (nauki biologiczne).

 

Do weryfikacji wniosków został powołany zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w którego skład wchodzi 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę. Wnioski zostały ocenione metodą punktową. Na ich podstawie minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął decyzję o przyznaniu 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów oraz pełna lista rankingowa dostępna jest na stronie MNiSW.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.