facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Stereoskopia jako technika graficzna” – wykład otwarty prof. Grzegorza Banaszkiewicza

27 maja 2014 r. o godz. 12.00 w Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie (Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ, ul. Bielska 62) odbędzie się wykład otwarty prof. Grzegorza Banaszkiewicza pt. „Stereoskopia jako technika graficzna”.

Prof. Grzegorz Banaszkiewicz studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w latach 1971–1976. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1976 r. (Pracownia Miedziorytu prof. Mieczysława Wejmana). Staż badawczy odbywał w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii, w Pracowni Litografii prof. Ingrid Ledent, w roku akademickim 1992/93. Otrzymał stypendium Republiki Francuskiej i uczestniczył w programie „Séjour culture – printemps” w maju 1997 r. Jest nauczycielem akademickim od 1977 r., profesorem tytularnym od 2001 r. Prowadzi zajęcia z litografii i technik obrazowania graficznego. Mieszka w Krakowie. Zajmuje się grafiką warsztatową i rysunkiem, fotografią i fotografią stereoskopową, tworzy instalacje graficzne.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.